Het aanbiddingsteam is de plaats voor ieder die zich wil toewijden door zijn of haar muzikale talent in te zetten voor de gemeente. Er wordt bewust gewerkt met een ruime pool van mensen, uit wie wekelijks een team kan worden samengesteld door de zangleider van die week. Zo wordt de druk op de mensen niet te groot en kan deze dienende taak in wisselende samenstelling steeds weer met enthousiasme worden vervuld.

Het team komt meermalen per maand bijeen, niet alleen voor het instuderen van nieuwe liederen, maar ook om muzikaal en persoonlijk naar elkaar en naar God toe te groeien. Zo wil het team de gemeente dienen en haar voorgaan om God te aanbidden ‘in Geest en in waarheid’. Anders gezegd: in echtheid en kwetsbaarheid, in vrijmoedigheid en eenheid, geleid door de Heilige Geest.