De begroting 2020 is nog niet vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) omdat die door de coronacrisis nog niet heeft plaatsgevonden. Tot die tijd geldt de vorig jaar door de ALV vastgestelde begroting.

Begroting 2020

Toelichting begroting

Het overzicht laat de begroting van 2020 zien naast de realiteit van 2019.

Voor het nieuwe jaar hebben de leiders met hun teams begrotingen ingediend voor hun plannen. Deze zijn voor dit jaar 2020 maximaal overgenomen, en kunnen worden uitgevoerd wanneer een hogere inkomstenstroom dat toelaat tijdens de exploitatie.

Inkomsten

De begroting van inkomsten is hoger dan van 2019, omdat we hopen te groeien, zodat alle plannen kunnen worden uitgevoerd.

Uitgaven

Wij geven onze inkomsten uit, na instemming met de begroting in de ALV, volgens procuratieregeling en declaratiebeleid.