Ga naar de inhoud

Giften / ANBI

Gegevens van ons kerkgenootschap

RSIN809247525
KvK nummer63549263
NaamEvangelische kerk Rafaël Gouda
Verkorte naamRafaël Gouda
AdresCalslaan 100, 2804 RT  GOUDA
E-mailinfo@rafaelgouda.nl
Telefoon06 28901768
BankrekeningNL55 RABO 0362 4003 77

Evangelische kerk Rafaël Gouda heeft een ANBI status, waardoor giften aan onze kerk mogen worden afgetrokken van uw inkomen bij de belastingaangifte. U kunt alle ANBI gegevens van onze kerk opzoeken op deze pagina: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken

Doelstelling

De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit voorzitter, penningmeester, secretaris. Het kernteam bestaat uit de drie bestuursleden en twee algemene leden. Alle functies zijn onbezoldigd.

Verslag over 2023

Klik hier voor een verslag van de activiteiten over 2023.

Beleidsplan 2024

Klik hier voor ons beleidsplan over 2024

Begroting 2024

Klik hier voor het financiële verslag over 2023 en de begroting 2024. Hieronder vindt u de verplichte ANBI informatie voor de belastingdienst.