Ga naar de inhoud

Begroting 2021

Jaarrekening 2020 versus begroting 2021

Toelichting begroting 2021

De begroting voor 2021 is ontstaan vanuit een drietal uitgangspunten:

  • Een totaal nieuw bestuur die de gemeente anders gaat inrichten dan het vorige bestuur
  • Een eenvoudigere boekhouding
  • Een gedeeltelijk herstel van inkomsten en uitgaven doordat de gemeente de samenkomsten heeft hervat tijdens en na de coronacrisis

Een en ander zorgt ervoor dat de begrote inkomsten en uitgaven beduidend minder zijn dan 2019, maar meer dan het crisisjaar 2020.