Jaarverslag 2020

Inleiding

Dit verslag laat zien hoe we in 2020 vorm hebben gegeven aan ons verlangen om verbinding te zoeken met God, elkaar en de wereld om ons heen. 

Jaarverslag

Voor alle kerken in Nederland is 2020 een vreemd jaar geweest. Voor Rafaël Gouda niet minder, en misschien nog zelfs wel meer. Niet alleen kregen we als gemeente te maken met een gezondheidscrisis, maar ook het bestuur kwam in een crisis terecht. In Maart 2020 zijn de reguliere zondagsdiensten gestaakt, en pas met de kerst is de gemeente voor het eerst weer voor een kerkdienst bijeen gekomen.

Van maart tot en met juni 2020 is er wekelijks een gemeenteblad rondgemaild naar alle gemeenteleden, met daarin een stuk aanbidding, een preek en de mededelingen.

Onder leiding van Rafaël Nederland is vanaf juni 2020 een poging gedaan om uit de bestuurlijke crisis te komen. Deze poging echter was niet succesvol, en op initiatief van Rafaël Nederland is aan de gemeente via een stemming gevraagd of ze nog wel door wilden met dit traject. Deze stemming viel negatief uit.

Uiteindelijk is door twee gemeenteleden een voorstel gedaan voor een tijdelijk bestuur voor 6 maanden, en dat voorstel is met een ruime meerderheid van stemmen door de gemeenteleden geaccepteerd. Op 4 november 2020 was deze stemming en is het voorstel aangenomen, waarna het tijdelijke bestuur aan de slag is gegaan om de diensten en de gemeente weer op poten te krijgen. Uiteindelijk is de gemeente met kerst weer bij elkaar gekomen, en zijn op 1 januari 2021 de reguliere diensten weer begonnen, ondersteund door een livestream voor die gemeenteleden die de dienst thuis wilden volgen.

Door deze twee crises hebben er in 2020 weinig activiteiten plaatsgevonden op gemeenteniveau.