Binnen onze kerk zijn er meerdere momenten in de week waarop leden elkaar ontmoeten en die bijdragen aan groei en herstel.

De leden ontmoeten elkaar op zondag voor aanbidding en onderwijs op basis van de Bijbel. Doordeweeks bespreken de leden in de huisgroepen wat hen op zondag heeft aangesproken in de aanbidding en de spreekbeurt. Ze vertellen elkaar waarin ze persoonlijk willen groeien en bidden voor elkaar. Een groot deel van de zorg voor herstel bestaat uit het luisterend oor voor, en het omzien naar elkaar in deze groepen. In een veilige omgeving kunnen persoonlijke zaken met elkaar worden gedeeld.

Voor een complete beschrijving van het Pastoraal beleid in de gemeente, verwijzen wij je graag door naar het ‘Visiedocument Pastoraat’ welke te vinden is in het beschermde deel van de website onder ‘Voor leden -> Documenten’ in de map Pastoraat.