Wij zijn als kerk samen bezig te ontdekken wat de diepere betekenis is van de woorden die Jezus heeft gesproken en de verhalen uit de Bijbel. Wij beseffen maar al te goed dat we op veel levensvragen geen antwoord kunnen geven. Maar met elkaar ontdekken we wat het betekent om te geloven in Gods waarheid.