Wij vinden het belangrijk om elkaar te ontmoeten. Dat doen we op zondagochtend tijdens de samenkomst, maar ook doordeweeks via een huisgroep, bijbelstudiegroep of muziekavond. In de verschillende groepssamenstellingen hebben wij verbinding met elkaar, maar zoeken wij bovenal de verbinding met God. De Bijbel en vooral de woorden die Jezus gesproken heeft vormen daarbij voor ons de leidraad. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat jij je bij ons thuis voelt en dat je Gods liefde ervaart.