Ga naar de inhoud

Ons logo

Ons logo is afkomstig van de wereldwijde International Church of the Foursquare Gospel, waar wij een onderdeel van zijn. De Nederlandse tak van deze kerk heeft de naam “Rafaël Nederland

Het kruis in het logo staat voor: Jezus Christus, de Redder. Het eerste en het belangrijkste van onze boodschap is Jezus Christus, de enige hoop voor de mensheid.

De beker in het logo staat voor Jezus Christus, de geneesheer. Hij heeft ons gered door de prijs aan het kruis te betalen. Zo staat in Jesaja ‘Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.’

De duif in het logo staat voor Jezus Christus, de doper met de Heilige Geest. Door ons te dopen met de Heilige Geest, wordt iedere vezel van ons wezen doordrongen met Zijn aanwezigheid. Hij roept ons tot een taak en geeft ons kracht om die te volbrengen.

De kroon in het logo staat voor: Jezus Christus, de komende Koning. Hij komt terug! We leven in een koninkrijk, een geestelijk gebied met afgebakende grenzen. Jezus zelf zei, ‘Het koninkrijk van God is in jullie.’