Rafaël Gemeenschap Gouda is onderdeel van Rafaël Nederland. Rafaël Nederland is een overkoepelende organisatie van zo’n 40 verschillende geloofsgemeenschappen, verspreid over het hele land. Het doel van Rafaël Nederland is dat de gemeenschappen elkaar bemoedigen bij het bouwen aan het Koninkrijk van God en elkaar dienen in eenheid, toerusting en bescherming op basis van een Bijbelse relatie. Letterlijk betekent het Hebreeuwse Rafaël: ‘door God hersteld’ of ‘door God genezen’.

Aangesloten gemeenten worden gemeenschappen genoemd, om daarmee aan te geven dat de Gemeente groter is dan de groep bij Rafaël aangesloten gemeenschappen.

‘Eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken, liefde in alle zaken’ vormt in feite de essentie van de filosofie van Rafaël Nederland.

Deze filosofie komt naar buiten in de verschillende activiteiten van Rafaël, waar de gemeenschappen aan deelnemen, elkaar ontmoeten en elkaar tot dienst kunnen zijn. Trainingen en seminars, jongerenweekenden en leiderschapsconferenties; het is zomaar een greep uit de landelijke activiteiten.

De landelijk overkoepelende organisatie Rafaël Nederland waar onze gemeenschap bij is aangesloten, is zelf ook weer aangesloten bij een internationale organisatie, the International Church of the Foursquare Gospel met vertakkingen in 108 landen. Foursquare is een wereldwijde organisatie die het evangelie van Jezus Christus aan iedereen kenbaar wil maken; in ieders eigen taal en ieders eigen cultuur. Het evangelie voor iedereen begrijpelijk maken; voor iedere man, iedere vrouw en ieder kind in elke natie! Op deze manier staan wij in contact met veel andere gemeenschappen met als doel elkaar te dienen en de grootste en mooiste boodschap naar iedereen uit te dragen.