Ga naar de inhoud

Veilige kerk

Een kerk behoort een veilige plek te zijn voor iedereen. Evangelische kerk Rafaël Gouda is aangesloten bij Rafaël Nederland en streeft deze veiligheid bewust na. Rafaël Nederland heeft hiervoor beleid gemaakt, wat staat beschreven in de documenten “Richtlijn Veilige Kerk” en “Gedragscode voor leiders binnen Rafaël Nederland”.

Wij vinden het belangrijk dat er een protocol is, zodat in iedere situatie betrouwbare en professionele hulp ingeroepen kan worden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen advies inwinnen en melding maken.

Advies inwinnen

U kunt te allen tijde vrijblijvend en vertrouwelijk advies inwinnen over situaties van misbruik. U kunt daarvoor direct contact leggen met de vertrouwenspersoon binnen Rafaël Nederland, via het e-mailadres vertrouwenspersoon@rafael.nl. Uw vraag is altijd vrijblijvend en de vertrouwenspersoon zal uw vraag met discretie beantwoorden.

Melding maken

Een melding maken betekent dat het protocol in werking wordt gesteld waardoor er een dossier zal worden aangelegd. Voor een melding van misbruik of manipulatie binnen Rafaël Gouda mailt u naar meldpunt@rafael.nl. Uw melding wordt behandeld door de vertrouwenspersonen die daarvoor altijd advies zullen inwinnen bij Rafaël Nederland. Wij wijzen u er op dat bij melding er altijd de verplichting is tot dossiervorming. Het melden is dus niet vrijblijvend, mocht u twijfelen aan deze stap, win dan eerst advies in.

Stichting Evangelisch Meldpunt

Evangelische kerk Rafaël Gouda is via Rafaël Nederland aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). Bij klachten over machtsmisbruik kunt u ook terecht bij het landelijke SEM-meldpunt. Nadere informatie staat op www.wijzijnsem.nl