De gemeente Gouda, de Voedselbank Gouda e.o. en de Protestantse Diaconie Gouda hebben in april 2019 het boekje “Voor hetzelfde geld” uitgebracht.

In dit boekje staan de contactgegevens van organisaties en activiteiten in Gouda die handig, goedkoop of gratis zijn. Voor iedereen die voor weinig geld moet of wil rondkomen. Soms is goedkoop niet alleen goed voor onze portemonnee, maar ook voor onze leefwereld. Als we bijvoorbeeld spullen opnieuw gebruiken in plaats van weggooien, is er minder afval.

Het boekje kan hier worden bekeken of online via voorhetzelfdegeld.wordpress.com/